Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

      Hol dir Hilfe!

       Cherches de l’aide!

             Chiedi aiuto!

           ¡Pide ayuda!

     Procura ajuda!

 Yardim Íste!

          Kërko ndhimë!

      Kérj segítséget!

      Get yourself some help!

 

Motivációm és céljaim

Az én motivációm

A felnôttekkel és fiatalkorúakkal folytatott tanácsadások alkalmával gyakran megállapítottam, hogy a tanácsot kérôk gyermek- vagy fiatalkorukban visszaélést vagy erôszakot éltek át, majd késôbb felnôttként ismét visszaélés vagy erôszak áldozatává váltak. Legtöbbször nem tudatosul bennük, hogy igazságtalanságot követtek el ellenük és hogy nem ôk hibáztathatók az átéltekért, hanem a visszaélést vagy erôszakot kifejtô tettesé a felelôsség.

Meggyôzôdésem, hogy ha az érintettek tudják, kitôl és hogyan kérhetnek segítséget, és ezt idejében meg is kapják, jobb eséllyel fel tudják majd dolgozni a történteket. A tanácsadók és kapcsolattartók segítségével megismerik a "nemet mondás" jelentôségét, és ezáltal jobban meg tudják védeni magukat a további erôszaktól és visszaéléstôl.

Ennek hosszútávon az a hatása, hogy megszünteti a generációkon át húzódó erôszakspirált.

Fontos számomra, hogy hozzájáruljak a 10 alapvetô jognak a társadalommal, elsô sorban gyermekekkel és fiatalkorúakkal való megismertetéséhez, különös tekintettel az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglalt a gyermekek védelemhez és segítséghez való jogára.

Célok

A holdirhilfe.ch saját keretein belül támogatja az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét azzal, hogy tájékoztatást nyújt gyermekek, fiatalkorúak és felnôttek számára a gyermekeknek az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglalt 10 alapvetô jogáról.

Az információ közvetítésével csökkennek a gátlások, visszaélés vagy erôszak áldozataként segítséget kérni vagy külsô megfigyelôként segítséget nyújtani és magunknak is segítséget kérni.

Ezért a holdirhilfe.ch-t az alábbi témakörökben különbözô nyelvekre fordítjuk le, és folyamatosan frissítjük:

  • A gyermekek 10 alapvetô joga az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye alapján
  • Visszaélés, erôszak, következmények
  • Az érintettek segítséget kérnek. Erôszak vagy visszaélés tanúi segítséget nyújtanak és maguk is segítséget kérnek
  • Gyermekek, fiatalkorúak és felnôttek számára elérhetô segélyvonalak, címek, linkek
  • Linkek és események

A holdirhilfe.ch weboldal fejlesztése, megvalósítása, fordítása valamint ismertetése egy közhasznú és nonprofit magánkezdeményezés

Sylvia C. Trächslin felelôs a fejlesztésért, összeállításért, megvalósításért valamint a fordítókkal való együttmôködésért és mindezen tevékenységet társadalmi munkában végzi. A fordításokat többnyire az adott nyelvet beszélô országban élô emberek végzik. Ezzel támogatja a holdirhilfe.ch-n található információk elterjesztését valamint a társadalmi beilleszkedést a bevándorló háttérrel rendelkezô lakosság körében itt Baselban, a kistérségben, Svájcban és végül a határokon túl.
A holdirhilfe.ch weboldal terjesztése elsô sorban "szájhagyomány", Holdirhilfe-névjegyek osztogatása és kihelyezése útján valamint internetes oldalak hivatkozásain keresztül történik.
A "szájhagyomány" és a Holdirhilfe- névjegyek célcsoportjai:

  • Gyermekek és fiatalkorúak az iskolában, sportegyesületben vagy találkozókon
  • Anya- és szülôsegítô központok és találkozók, bevándorlók oktatási és tanácsadó intézményei

Az internetes portálok hivatkozásainak vagy más szervezetekkel való összekapcsolásának célcsoportjai:

  • - Tájékozódni kívánók minden korosztályból és minden olyan nyelven beszélôk, amelyre a holdirhilfe.ch oldalt már lefordították. Ennek megvalósítása megkezdôdött.top