Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Auf Social Media teilen

 

 

 

      Hol dir Hilfe!

       Cherches de l’aide!

             Chiedi aiuto!

           ¡Pide ayuda!

     Procura ajuda!

 Yardim Íste!

          Kërko ndhimë!

      Kérj segítséget!

      Get yourself some help!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérj segítséget!

Nem a te hibád!
Mindegy, milyen formában éltél meg visszaélést vagy erôszakot. Mindegy, milyen súlyos, amit átéltél. Nem a te hibád, hogy visszaélés vagy erôszak áldozata lettél.
A visszaélés és erôszak bármely formája esetén a felelôsség csak és kizárólag a tettesé.

Nem vagy egyedül!
A svájci családok 10%-ban ütik a gyereket, és évente 3-4000 fiatalkorú válik szexuális erôszak áldozatává szabadidôs vagy sporttevékenységük során.
Hány gyerek és fiatalkorú tapasztal az iskolában, szabadidejében vagy sportoláskor fizikai lelki és/vagy szexuális erôszakot? Minden bizonnyal rengeteg, és minden társadalmi rétegben. Nem vagy egyedül a tapasztalataiddal!

Felhagyhatsz a hallgatással és megszellôztetheted a rossz titkokat!
Az áldozatok hallgatása a legjobb védelem a tettesek számára.
A tettesek gyakran bebeszélik áldozataiknak, hogy a "közös titkokat" meg kell tartaniuk.
Nagy lehet a félelem attól, hogy eláruljuk a tettest, vagy hogy senki nem fogja elhinni az átélteket.
Téged is érint? Akkor fontos, hogy tudd: meg lehet akadályozni az ellened folyó visszaélést vagy erôszakot, méghozzá úgy, hogy elmeséled az átélteket. Így lehet a tettesekre rábizonyítani bônösségüket és megállítani ôket.

Próbálkozz újra!
Sok érintettnek többször meg kell próbálnia elmesélni az átélteket, segítséget kérni, amíg találnak valakit, aki hisz nekik. Ne add fel, ha veled is ez történik, hanem próbálj ismét segítséget kérni!

Ahol hisznek neked és segítenek!
Öntsd ki a szíved egy felnôttnek, barátnak vagy barátnônek, vagy fordulj egy tanácsadóhoz. Ezek az emberek megértik a félelmedet és aggodalmadat, tanácsot adnak neked és segítenek megtalálni a megoldást. A tanácsadók elérhetôségét a telefonkönyvben vagy a Címek pont alatt találod.

Jogod van segítséget kérni és kapni!
Vészhelyzetben ne szégyellj szólni egy felnôttek, tanárnak vagy bárkinek az utcán, villamoson, buszon! Jogod van segítséghez és tanácshoz, mindegy, mennyire súlyos az, amit átéltél. Az ENSZ 54 cikkelyes Gyermekjogi Egyezménye alapján jogod van:

 • egyenlô elbánáshoz, hátrányos megkülönböztetéssel szembeni védelemhez, fajra, vallásra, származásra vagy nemre való tekintet nélkül
 • egy névhez és egy állampolgársághoz
 • egy névhez és egy állampolgársághoz
 • egészségügyi ellátáshoz
 • oktatáshoz és szakképzéshez
 • szabadidôhöz, játékhoz és pihenéshez
 • tájékozódni, közölni a véleményedet, gyülekezni, és ahhoz, hogy meghallgassanak
 • magánélethez, az egyenlôség és béke jegyében történô neveléshez
 • azonnali segítséghez katasztrófák és vészhelyzetek esetén; kegyetlenség, elhanyagolás kihasználás és üldözés elleni védelemhez
 • egy családhoz, szülôi gondoskodáshoz és egy biztos otthonhoz
 • fogyatékosság esetén ellátáshoz

Szeretnéd teljes terjedelmében vagy saját anyanyelveden elolvasni a Gyermekjogi Egyezményt? A www.unicef.org címen megtalálod 58 nyelvre lefordítva.


Szeretnél segíteni?

Szeretnél segíteni?
Visszaélést vagy erôszakot átélt gyermekhez vagy fiatalkorúhoz közel álló személy vagy? Visszaélés vagy erôszak jeleit vettél észre egy gyermeken vagy fiatalkorún?

 • Ne siess el semmit! Esetleg írd össze, mi mindent tudsz (idôrendi sorrendben).
 • Nagyon fontos: kérj saját magadnak is segítséget!
  Amit láttál, meséld el egy felnôttnek, hívd fel a rendôrséget (tel.: 107) vagy egy segélyszolgálatot, amelyet a
  Címek alatt találhatsz, és kérj tanácsot!
 • Mondd el az érintettnek, hogy azt hallottad/olvastad, sokan válnak visszaélés vagy erôszak áldozatává, és hogy te is elhiszed, amit hallottál/olvastál.
 • Ne ígérj olyasmit, amit nem tudsz betartani!
 • Biztosítsd az érintettet, hogy a tudta nélkül semmit sem teszel!
 • Bátorítsd, hogy ne titkolózzon tovább, mesélje el az átélteket, és kérjen segítséget!
 • Tájékoztasd, hogy minden gyermeknek és fiatalkorúnak joga van segítséghez, és hogy meg lehet akadályozni a további visszaéléseket, ha felhagy a hallgatással.
 • Hívd fel az érintett figyelmét a telefonkönyvben vagy a Címek pont alatt található segélyszolgálatok címére.

Gyermekek és fiatalkorúak ellen elkövetett visszaélés és erôszak

Gyermekek elleni visszaélésrôl beszélünk, ha korlátozzák vagy veszélyeztetik a jogaid vagy méltóságod. Ez a következô formában történhet:

 • Alapvetô szükségleteid kielégítését (étel, ruházat, lakhatás, egészségügyi ellátás) megtagadják tôled.
 • Származásod, kultúrád, egészségi állapotod miatt perifériára szorulsz.
 • Kevés melegségben, felügyeletben és védelemben van részed.
 • Személyes, szellemi, érzelmi és társadalmi fejlôdésed elhanyagolják, korlátozzák.
 • Kevés teret engednek neked kikapcsolódásra, szabadidôs tevékenységekhez, kapcsolatok létesítéséhez.
 • Viselkedésedet pénzzel szabályozzák.
 • Szüleid válása, különélése esetén anyagi kényszerítô eszközként alkalmaznak.
 • Eröszakos, harcos vagy büntetendô tettekre bujtogatnak.
 • Mások szexuális tartalmú cselekedeteihez ajánlanak téged.
 • Koldulni vagy gyerekmunkára kényszerítenek.

A fizikai erôszak esetei
Ha durván megragadnak, megütnek, fojtogatnak, csipkednek, megégetnek, megpofoznak, megrúgnak, meglöknek, ha kitépik a hajad, kicsavarják a karod, fegyverrel vagy más tárgyakkal fenyegetnek, az testi erôszaknak minôsül!

Lelki erôszakot élsz át, ha…

 • Tönkre teszik a tulajdonodat, erôszakot alkalmaznak barátaid, szüleid vagy háziállatod ellen.
 • Meglesnek, üldöznek, nyomást gyakorolnak rád vagy kényszerítenek valamire.
 • Szolgaként kezelnek, ugráltatnak, állandóan megszakítják a mondanivalódat.
 • Szidnak, elnyomnak, megszégyenítenek, lealacsonyítanak, rád kiabálnak, nem szólnak hozzád, ôrültnek nyilvánítanak.
 • Tulajdonukként kezelnek, állandóan ellenôrzik, mit csinálsz, kivel beszélsz, megtiltják a barátaiddal vagy rokonaiddal történô kapcsolattartást.
 • Pillantásokkal, tettekkel, gesztusokkal, tárgyakkal vagy fegyverekkel félelmet keltenek benned.
 • Elutasítanak, nem figyelnek rád vagy egy bizonyos szerep eljátszását követelik tôled.
 • Észreveszed, hogy a tettesek a visszaéléseket letagadják, ártatlan színben tüntetik fel, téged hibáztatnak értük.
 • Fenyegetések hangzanak el: "Nem a Mennybe, hanem a pokolra fogsz kerülni. Isten megbüntet téged. Soha nem lesz belôled semmi. Bárcsak ne csináltalak/szültelek volna meg téged. Meg foglak verni téged/titeket. Be foglak zárni téged/titeket. Otthonba adlak, beduglak egy klinikára. Elhagylak téged/titeket. Megölöm magam."
 • Megpróbálnak információt kiszedni belôled a szülôdrôl, közvetítened kell szüleid között, vagy az egyik szülôvel a másik ellen szövetkezned.

Szexuális visszaélés (szexuális túlkapás, nemi erôszak, szexuális kizsákmányolás) áldozata vagy, ha…

 • Szexuális tartalmú kijelentéseket tesznek, kikezdenek veled vagy erre utalóan néznek rád (iskolában, családban, chatszobákban, villamoson, buszon, diszkóban, stb.).
 • A fürdôszobában vagy tusolóban úgy érzed, hogy figyelnek.
 • Olyan telefonhívásokat kapsz, amelyek során a kagylóba lihegnek, erkölcstelen szavakat mondanak, vagy szexuális tartalmú szavakat zúdítanak rád.
 • Pornográf képeket vagy filmeket tartalmazó emailt küldenek neked.
 • Idôsebb fiatalkorúak vagy felnôttek "Mindenki így csinálja!" felkiáltással, ajándékokkal, ígéretekkel követelik tôled, hogy levetkôzz, és például hagyd magad lefényképezni.
 • Idôsebb fiatalkorúak vagy felnôttek meztelenül, tolakodóan eléd állnak, végignézetik veled szexuális tevékenységüket, pornófilmeket vagy -képeket mutatnak neked, hozzád dörgölôznek és ezáltal felizgulnak, a nemi szervek megérintésére szólítanak fel, vagy követelik tôled, hogy szájjal elégítsd ki ôket vagy közösülj velük.

Gondolj arra, hogy az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye biztosítja alapvetô jogaidat és jogod van segítséget kérni!


A gyermekek elleni erôszak következményei

Azok a gyermekek ill. fiatalkorúak, akik visszaélés vagy erôszak áldozatává váltak, elveszítik a bizalmukat, félnek, kételkednek saját ítélôképességükben, szótlanná válnak, csalódottak. Értéktelennek, bódultnak érzik, szégyellik magukat. Úgy érzik, nem ôk irányítják a saját életüket, hibásnak tartják magukat, holott a felelôsség kizárólag a tetteseké.

A visszaéléssel és erôszakkal kapcsolatos tapasztalatoknak rövid távú és sajnos gyakran életre szóló következményei is vannak

 • Ha az áldozatok nem kérnek vagy nem kapnak segítséget, nem lehet a tetteseket megállítani.
 • A gyermekben/fiatalkorúban fellépô belsô nyomás levezetése érdekében a kisebbre vagy gyengébbre csaphat le, fenyegetôzhet, elnyomhat, meglophat, vagy tönkreteheti a dolgait.
 • "A visszaélés és az erôszak elôl kitérés, elmenekülés" lehetôségének hiánya gyakran visszahúzódáshoz vezet, nehézségekbe ütközik a másokkal való kapcsolatteremtés és -tartás, az áldozat az Internet virtuális világába menekülhet, feladhatja a "kinti" világhoz való kötôdéseket.
 • Az érintettek fájdalmukat, félelmüket, szégyenérzetüket és bôntudatukat alkohol- vagy drogfogyasztással ill. Önmagukban való károkozással próbálják csillapítani.
 • Az iskolában vagy munkahelyen megváltozott viselkedésükkel tônhetnek fel, vagy azzal, hogy eröltetetten koncentrálni próbálnak a tanulásra vagy a munkára, vagyis erôsen teljesítmény-orientálttá válnak.
 • A viselkedésüket egyre gyakrabban érô kritika ahhoz vezethet, hogy még értéktelenebbnek, jelentéktelenebbnek érzik magukat, és úgy gondolhatják, nincs értelme az életüknek, ezért mindent odadobnak vagy megszöknek.
 • Nem minden, de sok áldozatban csak felnôttkorban tudatosulnak igazán a gyermekként ill. fiatalkorúként átélt visszaélés vagy erôszak következményei.
  Gyakran szenvednek a fent említett következményektôl vagy depressziótól, függôségtôl, táplálkozási vagy személyiségi zavaroktól, problémáik vannak a társadalmi kapcsolataikban, kárt tesznek magukban.
  Idôközben bebizonyították, hogy azok a gyermekek ill. fiatalkorúak, akik erôszakot éltek át, késôbb felnôttként maguk is nagy valószínôséggel erôszakot fognak alkalmazni.

 Fontos segítséget kérni vagy az érintetteket arra biztatni, hogy segítséget kérjenek!

Cookie-Regelung

Diese Website verwendet Cookies, zum Speichern von Informationen auf Ihrem Computer.

Stimmen Sie dem zu?